ROODGROEN Advies


Siteontwerp
Arjen en Karin
Welkom
RoodGroen Advies is de samenwerking tussende adviesbureaus GMA en GMC:
2 zelfstandige bureaus met ieder een eigen specialisatie in het werkveld van het cultuurhistorisch erfgoed. Het zwaartepunt van de
werkzaamheden ligt bij historische buitenplaatsen, landgoederen en kastelen.
- GMA Cultuurhistorisch Advies vormt onderdeel van architectenbureau Ir. A. de Gooijer, BNA, gespecialiseerd in bouwkundige
restauraties.
- Adviesburo Groene Monumenten en Cultuurlandschappen, GMC, is gespecialieerd in groen erfgoed.

Combinatie is kracht
Door bundeling van kennis van de beide bureaus is er een meerwaarde ontstaan voor onze opdrachtgevers: veel gespecialiseerde kennis
op een breed terrein binnen een relatief kleine organisatie.
Arjen de Gooijer                                                                                                                                    Karin Bevaart